Strona główna :: Ogłoszenia:: Statut:: Historia:: Kontakt
      Menu
 


      Strona Główna
 

BOGU NA CHWAŁĘ

LUDZIOM NA POŻYTEK

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 14.09.2017 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego

średniego samochodu specjalnego, pożarniczego,

ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

 

Oferta JPG

INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT

Data publikacji: 12.09.2017 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego

średniego samochodu specjalnego, pożarniczego,

ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

 

Przetarg JPG

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 04.09.2017 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego

średniego samochodu specjalnego, pożarniczego,

ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

 

Przetarg PDF