Strona główna :: Ogłoszenia:: Statut:: Historia:: Kontakt
      Menu

      Strona Główna
 

 Św. Florian - urodził się koło 250 r. w Zeiselmauer (dawn. Ceti, Dolna Austria).  Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego - Dioklecjana. Był organizatorem i dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium rzymskiego.

    W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany  na karę  śmierci. 4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy), na terenie dzisiejszej  Górnej Austrii, w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch). Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców benedyktynów, a później klasztor Kanoników laterańskich wg reguły św. Augustyna.

    W roku 1184 Idzi, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. W dzielnicy Krakowa - Kleparz, znajduje się kościół pw. św. Floriana, fundacji biskupa  krakowskiego Gedka, gdzie według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie świętego na Wawel. Konie tak długo nie chciały się ruszyć z miejsca, aż zadecydowano o wybudowaniu świątyni. Obecnie relikwie Św. Floriana znajdują się w Chorzowie. Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Jest również patronem Górnej Austrii obok św. Leopolda oraz Linz, gdzie rozwinięty jest przemysł hutniczy. 19 października 1993 r. Kongregacja do spraw kultu Bożego przy stolicy Apostolskiej nadała miastu Chorzów patrona św. Floriana, gdzie otaczany jest szczególnym kultem.

    W ikonografii przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego oficera, z naczyniem z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego pożar. Czasami jako książę. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz, palma męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja.

Jego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 4 maja.

W polskim Kościele ma rangę wspomnienia obowiązkowego.

 

Modlitwa Strażaka

Gdy obowiązek wezwie mnie Tam wszędzie, gdzie się pali,

Ty mi, o Panie, siłę daj, Bym życie ludzkie ocalił.

Pozwól, niech dziecko póki czas Z płomieni cało wyniosę,

Przerażonego starca daj Ustrzec przed strasznym losem.

Daj, Panie, czujność, abym mógł Najsłabszy słyszeć krzyk,

Daj sprawność i przytomność bym Ugasił pożar w mig.

Swe powołanie pełnić chce i wszystko z siebie dać:

Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec i o ich mienie dbać.

A jeśli taka wola Twa, Bym życie dał w ofierze,

Ty bliskich mych w opiece miej. O to Cię proszę szczerze.

 

10 Przekazań Strażaka

1. Nie wyobrażaj sobie, że samo przywdzianie munduru strażackiego czyni cię już strażakiem, albowiem jeśli paradujesz w mundurze, a zaniedbujesz swoich obowiązków, jesteś jako wilk w owczej skórze.

2. Bądź zawsze trzeźwy. Trzeźwość jest podstawą wszystkich cnót, jakie prawego strażaka zdobić powinny.

3. Bądź czujny - czujny jak kogut w nocy, jak orzeł w dzień. Zawsze gotów bądź na ratunek. Śpij jak zając, a bądź mężny jak lew.

4. Bądź odważny, ale i rozważny. Nie narażaj życia i zdrowia tam, gdzie osiągnąć się nic nie da, lub gdzie oczywiste niebezpieczeństwo życia zagraża. Nie czyń brawury, dla popisu, lecz wszystko czyń co każe obowiązek, każą przełożeni, co wymaga dobrego dzieła, któremu służysz.

5. Będziesz posłuszny przełożonym swoim. Strażak to żołnierz armii dobrego dzieła i jak żołnierz winien w rzeczach służby wyrzec się własnej woli.

6. Przestrzegaj porządku. Przysłowie głosi: "Porządek jest duszą świata". Bez porządku ani państwo, ani dom ostać się nie może.

7. Bądź dumny z tego, że należysz do towarzystwa pożarniczego, że należysz do nielicznej rzeszy bojowników walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego.

8. Będziesz towarzyszem dobrym. Przepiękne hasło strażackie: "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" uczy, jakiego rodzaju ma być koleżeństwo w drużynach strażackich.

9. Będziesz spełniał obowiązki swoje z ochotą. Jesteś ochotnikiem, więc nie czyń jak najemnik, który rad wykręcać się jest od roboty.

10. Będziesz się starał o zabezpieczenie losu swojej rodziny na wypadek twojej śmierci lub kalectwa.

Na podstawie "Strażaka" z 1901 r.